LỊCH KHAI GIẢNG

– THỜI KHÓA BIỂU & LỊCH KHAI GIẢNG

Bạn vui lòng nhấn vào ĐĂNG KÝ để đăng ký tham gia vào các khóa học của chúng tôi.

Tên khóa học Ngày khai giảng Xem tất cả
Chương trình đào tạo: CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 22/08/2023 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Khách Hàng 5 Sao Chuyên Sâu – K5 20/11/2023 Đăng ký
Khoá học Quản Trị Và Thu Hồi Công Nợ 16/12/2023 Đăng ký

Tin tức đào tạo

Hơn 1000 doanh nhân và hơn 5000 cán bộ, trưởng phòng, quản lý đã tốt nghiệp tại SIC

Hội thảo & sự kiện

Ý kiến học viên