LỊCH KHAI GIẢNG

– THỜI KHÓA BIỂU & LỊCH KHAI GIẢNG

Bạn vui lòng nhấn vào ĐĂNG KÝ để đăng ký tham gia vào các khóa học của chúng tôi.

Tên khóa học Ngày khai giảng Xem tất cả
Khóa học Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Cấp Trung MM-03 08/10/2022 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Kỹ năng bán hàng online 26/10/2022 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Kỹ năng bán hàng online K2 06/12/2022 Đăng ký
Khoá học Quản Trị Và Thu Hồi Công Nợ 16/12/2022 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Phong Thủy Trong Kinh Doanh Bất Động Sản 22/12/2022 Đăng ký

Tin tức đào tạo

Hơn 1000 doanh nhân và hơn 5000 cán bộ, trưởng phòng, quản lý đã tốt nghiệp tại SIC

Hội thảo & sự kiện

Ý kiến học viên