LỊCH KHAI GIẢNG

– THỜI KHÓA BIỂU & LỊCH KHAI GIẢNG

Bạn vui lòng nhấn vào ĐĂNG KÝ để đăng ký tham gia vào các khóa học của chúng tôi.

Tên khóa học Ngày khai giảng Xem tất cả
Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp 06/07/2022 Đăng ký
Chương trình đào tạo: CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 15/07/2022 Đăng ký
Khóa học Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Cấp Trung MM-03 22/07/2022 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Kỹ năng bán hàng online 02/08/2022 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO 11 06/08/2022 Đăng ký

Tin tức đào tạo

Hơn 1000 doanh nhân và hơn 5000 cán bộ, trưởng phòng, quản lý đã tốt nghiệp tại SIC

Hội thảo & sự kiện

Ý kiến học viên