TS. Nguyễn Thắng Lợi

  • Giám đốc phát triển Khách hàng Cty Nhựa BAVICO
  • Giám đốc Marketing Cty Interfood
  • Giám đốc kinh doanh Resort Đông An
  • Giám đốc Marketing Trường Anh ngữ Tự nhiên
  • Giảng viên Trường Doanh nhân Top Olympia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086