Với hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận bởi Các tổ chức chứng nhận uy tín trên thế giới – SIC đã thực sự trở thành nhà cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý và đào tạo có chất lượng hàng đầu Việt Nam

Chương trình đào tạo dài hạn

Khóa học Giám Đốc Điều Hành
Quản trị tài chính doanh nghiệp
Quản trị nhân sự
Quản lý cấp trung
Đào Tạo Giảng Viên Nội Bộ
Đào tạo văn hóa doanh nghiệp

Tin tức đào tạo

Hơn 1000 doanh nhân và hơn 5000 cán bộ, trưởng phòng, quản lý đã tốt nghiệp tại SIC

Đối tác khách hàng