Chuyên gia Nguyễn Văn Thức

  • Thành viên Hội tư vấn thuế Việt Nam,
  • Nguyên thanh tra Thuế của Tổng cục Thuế,
  • NCS –TS ngành tài chính ngân hàng (Học viện Tài chính)
  • KTT Cty cơ điện lạnh Việt Nam,
  • Cố vấn cao cấp Tài chính KT cho công ty Việt Nam INVESTMENT,
  • Chuyên gia giảng dạy, tư vấn thuế, kế toán, quản trị rủi ro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086