Ths PHAN SƠN

Chuyên gia Phan Sơn là chuyên gia tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản trị nhân sự. Ông tham gia các chương trình giảng dạy về phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý, các kỹ năng của đội ngũ quản lý điều hành trong doanh nghiệp, các kiến thức về quản trị nhân sự hiện đại, tuyển dụng hiện đại, đào tạo và phát triển, xây dựng hệ thống BSC KPIs…

Giảng viên cao cấp về nhân sự

  • Giám đốc Bộ phận tư vấn Quản trị – Học viện Quản trị HRD Academy
  • Nguyên Giám đốc nhân sự – Tập đoàn Tecomen
  • Nguyên Quản lý nhân sự – Tập đoàn Viettel và Vingroup

Hơn 10 năm qua, ông đã trực tiếp đào tạo và huấn luyện cho đội ngũ quản lý của các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam như: Vietinbank, FLC, Hoasen Group, Vinpearl, Vineco, Petrolimex, Lọc hoá dầu Bình Sơn, Tập đoàn điện lực, FPT, Samsung, LG …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086