TS. TRẦN QUỐC VIỆT

  • – Phó TGĐ tập đoàn Kinh Đô
  • – Phó chủ tịch hội Marketing Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086