SIC TỔ CHỨC KHÓA HỌC: “ĐÀO TẠO NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHO CBCNV CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH”

Trong 4 ngày 4/12 – 7/12/2023, SIC đã phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Ninh tổ chức khóa học: “Đào tạo nâng cao kiến thức và thực thi Văn hóa doanh nghiệp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh cho CBCNV Công ty Điện lực Quảng Ninh” với phương pháp giảng dạy kết hợp lý thuyết, ví dụ và các bài tập thực hành Anh Chị đã:
✅ Nắm bắt được những giá trị văn hóa doanh nghiệp của EVN
✅ Nhận biết được các nét đẹp về giao tiếp và ứng xử văn hóa doanh nghiệp EVN
✅ Hoàn thiện những hành vi ứng xử và giao tiếp lịch sự để tăng cao ý thức sống đẹp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh cho CBCNV Công ty Điện lực Quảng Ninh.
🌺 Xin được gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo công ty Điện Lực đã tin tưởng gửi gắm và trao cơ hội cho SIC, cảm ơn thầy Phạm Văn Chính với sự nhiệt huyết trong bài giảng, cảm ơn Anh Chị CBCNV Công ty Điện Lực Quảng Ninh với tinh thần học hăng say, chúng ta đã có 1 khóa học thật bổ ích và ý nghĩa.
Dưới đây, là 1 số hình ảnh của khóa học:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086