LỊCH KHAI GIẢNG

Tên khóa học Ngày khai giảng Xem tất cả
Khoá học: Kỹ Năng Thuyết Trình Chuyên Nghiệp – K3 03/08/2021 Đăng ký
Khóa học: Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp 06/08/2021 Đăng ký
KHÓA HỌC: KỸ THUẬT QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN 10/08/2021 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Quản Lý Tài Chính Cá Nhân 14/08/2021 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Khách Hàng 5 Sao Chuyên Sâu – K3 19/08/2021 Đăng ký
Khóa học Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Cấp Trung MM-04 21/08/2021 Đăng ký
Khóa học: Tuyệt chiêu chốt sale thực chiến dành cho kinh doanh BĐS 26/08/2021 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO 10 28/08/2021 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Khách Hàng 5 Sao Chuyên Sâu – K4 09/09/2021 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO 11 11/09/2021 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Kỹ năng giao tiếp ứng xử 15/09/2021 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp – HRS 01 16/10/2021 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Kỹ Năng Phỏng Vấn Tuyển Dụng 03/11/2021 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Xây Dựng Đội Nhóm Bán Hàng Hiệu Quả K2 05/11/2021 Đăng ký
Khoá học Quản Lý Và Thu Hồi Công Nợ 24/11/2021 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Kỹ năng bán hàng online 02/12/2021 Đăng ký

Tin tức đào tạo

Hơn 1000 doanh nhân và hơn 5000 cán bộ, trưởng phòng, quản lý đã tốt nghiệp tại SIC

Đối tác khách hàng