LỊCH KHAI GIẢNG

Tên khóa học Ngày khai giảng Xem tất cả
Chương trình đào tạo: Kỹ năng bán hàng online 18/03/2021 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO 09 20/03/2021 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân 02/04/2021 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Khách Hàng 5 Sao Chuyên Sâu – K3 15/04/2021 Đăng ký
Khóa học Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Cấp Trung MM-03 23/04/2021 Đăng ký
Khoá học: Kỹ Năng Thuyết Trình Chuyên Nghiệp – K3 13/05/2021 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Quản trị tài chính doanh nghiệp 29/05/2021 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Xây Dựng Đội Nhóm Bán Hàng Hiệu Quả K1 11/06/2021 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Kỹ năng giao tiếp ứng xử 16/06/2021 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO 10 26/06/2021 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp K2 16/07/2021 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Quản Lý Tài Chính Cá Nhân 14/08/2021 Đăng ký
Khóa học Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Cấp Trung MM-04 21/08/2021 Đăng ký
Khóa học: Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp 26/08/2021 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Khách Hàng 5 Sao Chuyên Sâu – K4 09/09/2021 Đăng ký
Chương trình đào tạo: Giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO 11 11/09/2021 Đăng ký

Tin tức đào tạo

Hơn 1000 doanh nhân và hơn 5000 cán bộ, trưởng phòng, quản lý đã tốt nghiệp tại SIC

Đối tác khách hàng