SIC PHỐI HỢP VỚI SỞ KHĐT TỈNH QUẢNG NINH TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Thực hiện theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 26/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về chuyển đổi số năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tổ chức đào tạo doanh nhân SIC triển khai Chương trình đào tạo trực tiếp về quản trị doanh nghiệp đối với chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% kinh phí.

Chương trình đạt hiệu quả cao, bám sát với thực tế và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Đến hết tháng 12/2023, SIC đã tổ chức được 43/60 khóa đào tạo trực tiếp về về quản trị doanh nghiệp về chuyển đổi số cho 1.443 lượt học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hi vọng, trong những năm tiếp theo các chương trình hỗ trợ ngân sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra thường xuyên hơn. Chương trình giúp các doanh nghiệp nâng cao kiến thức về quản trị doanh nghiệp, có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau từ đó đưa doanh nghiệp của mình bay cao và vươn xa hơn.

Dưới đây là 1 số hình ảnh về chương trình:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086