Ths. TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH

  • Ths. Tạ Thị Phước Thạnh tốt nghiệp ThS. Quản trị kinh doanh 32 năm kinh nghiệm làm việc và giữ những vị trí quản lý quan trọng trong lĩnh vực sản xuất, nhân sự và kinh doanh.ĐÀO TẠO thành công với hơn 1.000 chương trình về Quản lý, kinh doanh và các kỹ năng mềm.TƯ VẤN cho các đơn vị trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất.

    COACH 1:1 cho các thành viên quản lý muốn nâng cao công tác quản lý và phát triển bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086