TS PHAN TẤT THỨ

  • Giảng viên Quốc tế chương trình Doanh nhân Empretec do Đại học Havard thiết kế – chương trình độc quyền của tổ chức UNCTAD – Liên hợp quốc
  • Nguyên ủy viên thương mại của Chính phủ Canada.
  • Là điều phối kinh doanh của nhiều tập đoàn đa quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086