TS NGUYỄN KHẮC HÙNG

  • Tốt nghiệp Tiến sỹ quản lý  Đại học Tổng hợp Manchester – Anh Quốc
  • Thạc sỹ phương pháp đào tạo cho người lớn  Trường Đại học Tổng hợp Melbourne
  • Chuyên gia hàng đầu VN về tư vấn quản trị doanh nghiệp, giảng viên hàng đầu về kỹ năng lãnh đạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086