TS ĐÀO XUÂN KHƯƠNG

  • Làm Ts chuyên ngành bán lẻ tại Mỹ.
  • GĐ bán hàng P&G…
  • Giám đốc điều hành MeLinhPlaza,
  • giám đốc kinh doanh tập đoàn Phú Thái,
  •  PTGD truyền thông SMedia (O2TV),

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086