Ths PHAN THANH TÙNG

 

  • Thạc sĩ QTKD, Học viện kinh doanh Bỉ
  • Nguyên Giám đốc Marketing và bán hàng, Unilever Việt Nam
  • Chủ tịch hội đồng quản trị, Công ty truyền thông Golden Highway Golden Group, I.A.M Việt Nam, L&A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086