Ths NGUYỄN DƯƠNG

  • Thạc sỹ kinh doanh quốc tế, Đại học Capilano, Vancouver, Canada.
  • Chủ tịch Công ty TNHH Cempartner. Đồng sáng lập Consortio Technologies Vietnam
  • Nguyên Giám đốc Quốc gia Singtel Việt Nam – 6 năm
  • Nguyên Giám đốc phát triển Singtel Việt Nam – 6 tháng
  • Nguyên PGĐ chiến lược khách hàng Viettle mobile và Trưởng nhóm chiến lược Viettel Telecom – 1 năm.
  • Nguyên Giám đốc quan hệ khách hàng iBasis Inc (USA) – 3 năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086