Ths LÊ QUAN CƯƠNG

  • Cao học Quản Trị Kinh Doanh (Solvay Brussels School)
  • Giám đốc Đào tạo FECredit
  • Nguyên Giám Đốc kinh doanh của Generali VN
  • Nguyên Trưởng phòng KD phía Nam, phụ trách huấn luyện cho Realtor(Sacomreal)
  • Nguyên giám đốc bán hang kênh Best Foods (Unilever VN)
  • Chuyên gia huấn luyện và đào tạo chuyên nghiệp, thường xuyên đào tạo kỹ năng làm việc cho nhiều Tập đoàn: Vingroup, Vinamilk, Toyota Viet Nam, HSBC, Philips Morris, Wanek VN, Lazada….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086