THS HỒ HÁN DÂN

  • Giám đốc điều hành Cty Mỹ phẩm Lavo,
  • Nguyên: Phó Tổng giám đốc Công ty AAA,
  • Giám đốc Nhượng quyền Cafe Trung Nguyên
  • Giám đốc phát triển Năng lực thị trường Coca Cola Việt Nam
  • Giám đốc kinh doanh và huấn luyện Bảo Minh CMG……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086