Phòng Tránh Các Sai Phạm Về Hóa Đơn Điện Tử Và Cách Xác Định Thuế GTGT Khi Viết Hóa Đơn

Giới thiệu về khóa học

Như các Anh Chị  biết, theo lộ trình thì các doanh nghiệp đến 7/2022 đều phải áp dụng Hóa đơn điện tử theo TT78/2021. Và chính sách Giảm thuế GTGT 2% là chính sách tốt, đáng mừng đối với doanh nghiệp, tuy nhiên trong quá trình áp dụng nảy sinh nhiều vấn đề doanh nghiệp bán và doanh nghiệp không áp dụng được chính sách? Một trong những việc đó là xuất hóa đơn từ 01/02/2022 đối với các hợp đồng, doanh thu từ tháng 01/2022 trở về trước nếu chiếu theo nghị định số 15/2022/NĐ-CP là phải áp dụng 8% nếu đáp ứng điều kiện 8%? Vậy để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ kịp thời và vận dụng chính xác khi làm Tổ Chức Đào Tạo Doanh Nhân SIC phối hợp với chuyên gia Nguyễn Văn Thức tổ chức đào tạo chương trình: PHÒNG TRÁNH CÁC SAI PHẠM VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH THUẾ GTGT KHI VIẾT HÓA ĐƠN

 

Mục tiêu khóa học

Cập nhật các nội dung tại Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 và NĐ123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

– Cập nhật NĐ15/2022/NĐ-CP về miễn giảm thuế theo NQ43/2022/QH15 ban hành ngày 28/1/22 hiệu lực 01/2/22

– Cách áp dụng, cách lưu trữ, cách sửa sai, điều chỉnh hoặc thay thế và cách tránh các lỗi sai  khi áp dụng hóa đơn điện tử theo TT78/2021/TT-CP

– Nhận diện được các mặt hàng, dịch vụ áp dụng đúng thuế GTGT để viết hóa đơn 1 cách chính xác tự tin theo NĐ15

– Chuẩn hóa quy trình bộ hồ sơ hóa đơn chứng từ một cách đầy đủ hợp pháp cho Doanh Nghiệp, Xây dựng bộ chứng từ:  lưu trữ, quản lý hóa đơn điện tử mua vào, bán ra các thủ tục chứng từ phù hợp, đầy đủ chặt chẽ phục vụ công tác quản lý chi phí được hiệu quả cho DN mình và giải trình với các Đoàn thanh kiểm tra theo chính sách pháp luật thuế

 

Đối tượng tham gia

 • Cấp Lãnh đạo Doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc)
 • Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp
 • Giám đốc Tài chính (CFO) của các doanh nghiệp
 • Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán.

Nội dung khóa học

STT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN I QUY ĐỊNH MỚI QUAN TRỌNG TT 78:

Khi nào DN bắt buộc phải sử dụng hóa đơn TT78/2021: Tự lựa chọn hay công văn của chỉ định áp dụng hóa đơn điện tử của cơ quan Thuế? Làm thế nào để tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ ( TT32 và TT39) khi chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật? Cần làm những thủ tục gì để báo cáo cơ quan Thuế

– Sử dụng hóa đơn điện tử mới: Hóa đơn điện tử không có mã hoặc có mã của cơ quan Thuế hoặc hóa đơn giấy?; Có được sử dụng đồng thời hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử nữa hay không? Cách xử lý hóa đơn điện tử còn tồn, tiếp tục sử dụng hay hủy bỏ? Thủ tục?

Cách đăng ký sử dụng hóa đơn mới: Hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy. Giải pháp.

Khi nào DN phải gửi dữ liệu hóa đơn về cơ quan Thuế; Có phải báo cáo sử dụng Hóa đơn nữa hay không? Làm thế nào để phát hiện ra Doanh nghiệp sử dụng cả hóa đơn cũ và hóa đơn mới? Cách kiểm tra Hóa đơn điện tử mới.

– Sai phạm về Nội dung hóa đơn: ngày lập hay ngày ký – có ghi lùi ngày được không?; tiếng việt không có dấu; ngăn cách giữa các số; hóa đơn không hợp pháp; cách sửa chữa khi hóa đơn xuất sai các tiêu chí , hủy hóa đơn điện tử thì làm thế nào? DN có được dùng bảng kê giấy không?…

– Sai phạm về lưu trữ : Điện tử ( XML, INV, PDF) bản chuyển đổi hay bản thể hiện, bản in ra đóng đóng dấu?

– Sai phạm về sử dụng hóa đơn không hợp pháp : hóa đơn giả, hóa đơn không có giá trị , hóa đơn không còn giá trị

– Sai phạm về thời điểm lập hóa đơn

Rà soát phát hiện, sửa chữa sai sót về Hóa đơn mua vào hoặc bán ra hàng hóa, dịch vụ và các tình huống sai phạm =>Doanh nghiệp bị xử phạt về kinh tế ( mức phạt và căn cứ):

–           

PHẦN II HƯỚNG DẪN NĐ15/NĐ-CP HIỆU LỰC 01/2/2022

–          Dòng tiền và báo cáo tài chính

–          Phân tích dòng tiền và các quyết định tài chính

–          Nội dung quản trị dòng tiền và Kế hoạch ngân quỹ tiền mặt

–          Đánh giá được khả năng tạo ra tiền của doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh tới;

–          Đánh giá được khả năng quản lý công nợ;

–          Đánh giả được khả năng quản lý tiền thông qua dư lượng tiền mặt – Thu nợ – Trả nợ – Hàng tồn kho trong doanh nghiệp;

–          Thực hành các tình huống về Quản trị dòng tiền

 

Giảng viên

CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO: THS. NGUYỄN VĂN THỨC

 • Chuyên gia Nguyễn Văn Thức sinh năm 1977, là giảng viên cao cấp về Thuế.
 • Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán tổng hợp, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 • Ông là chuyên gia tư vấn về thuế và kế toán cho nhiều tổ chức doanh nghiêp, đồng thời là Phó CN Hội đồng Giảng viên; TB Kiểm soát Tập đoàn; Cố vấn cấp cao Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn kế toán Hà Nội
 • Năm 2012–nay : Giảng dạy các chuyên đề về Thuế cho Lớp Quản lý/Giám đốc Doanh nghiệp. Giảng dạy các chuyên đề kỹ năng Quyết toán thuế cho các doanh nghiệp trên 20 tỉnh thành trên toàn quốc/39 Chi nhánh của Tập đoàn.
 • Năm 2014: Giảng chuyên đề “Những vướng mắc trong triển khai chính sách thuế mới năm 2014 và giải pháp tháo gỡ” cho Hội kế toán tỉnh Hải Dương
 • Năm 2015: Giảng chuyên để “Kỹ năng Thanh Kiểm tra nâng cao cho Cục Thuế” Cục thuế Thái Nguyên
 • Năm 2016: Giảng chuyên để “Kế toán thuế – thực hành” – Đại học Kinh doanh và Công nghệ
 • Năm 2016: Giảng chuyên để “Kế toán thuế – thực hành” Đại học Công đoàn
 • Năm 2016: Giảng chuyên để “Kế toán thuế – thực hành” Đại học Công nghiệp

Giảng dạy chuyên đề Thuế cho Lớp Kế toán trưởng lấy Chứng chỉ Bộ tài chính/Hội kế toán Việt Nam

Khai giảng - Học phí

 • Ngày khai giảng: 11/08/2022
 • Địa điểm học: Căn 8-9. lô A1, KĐT Monbay, TP Hạ Long, Quảng Ninh
 • Học phí: 3.000.000 VNĐ
 • Thời lượng: 2 ngày (4 buổi)
 • Ưu đãi: Học phí ưu đãi chỉ còn 1.500.000 VNĐ

Thông tin liên hệ

Công ty CP đào tạo và phát triển doanh nghiệp SIC là một tổ chức đào tạo doanh nhân, doanh nghiệp có chất lượng hàng đầu Việt Nam về cả nội dung chương trình, chất lượng giảng viên và tính chuyên nghiệp trong tổ chức.

Thế mạnh của SIC là đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, đa dạng nhiều lĩnh vực, đủ sức tư vấn cho các tổng công ty và tập đoàn lớn tới những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sự khác biệt của SIC chính là đội ngũ giảng viên, phần lớn đều là các CEO đã và đang điều hành tại các tổng công ty và tập đoàn lớn trong nước và Quốc tế, vì vậy các chương trình đào tạo của SIC đều mang tính thực tiễn và ứng dụng cao.

SIC thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp: Giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO, Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp CPO, Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp CCO, Giám đốc tài chính CFO và hơn 200 chuyên đề đào tạo các kỹ năng lãnh đạo, quản trị, điều hành, làm việc cho các doanh nghiệp.

Đã có hàng ngàn doanh nhân, giám đốc, lãnh đạo các doanh nghiệp tham dự các chương trình đào tạo giám đốc của SIC và hàng ngàn cán bộ quản lý các doanh nghiệp tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc do SIC tổ chức.

Ngoài ra SIC còn là đối tác đào tạo thường xuyên của hàng trăm doanh nghiệp lớn trên toàn quốc. Những chương trình đào tạo inhouse cho từng doanh nghiệp sẽ được khảo sát kỹ lưỡng và thiết kế thực tế theo đúng nhu cầu, mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

HOTLINE hỗ trợ miễn phí : 0901585881

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086