PGS.TS NGUYỄN ĐỨC TRUNG

  • Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê -Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • Giảng viên ITP – Sunderland University – UK
  • Chuyên gia thủy điện của World Bank

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086