MBA PHAN HỮU LỘC

  • MBA của Trường Kinh Doanh UBIS, Thụy sỹ.
  • 18 năm làm Quản lý, Lãnh đạo tại các công ty thuộc nghành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) như: Unilever, Coca-Cola, Mead Johnson, Diageo, Bayer,.
  • Là Nhà đào tạo được chứng nhận bởi LEAD ACROSS CULTURES Intl. LLC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086