MBA NGUYỄN ĐĂNG DUY NHẤT

  • Hiện là CEO Global Elite Consulting Corporation, Chủ tịch CMO Worldwide Việt Nam, Cố Vấn CMO Council APAC (since 2009), Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nhật, TV Ban Cố Vấn/ Chuyên Gia Thương Hiệu Quốc Gia Việt Nam
  • Ông từng nắm giữ những chức vụ quản lý tại các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới như: Prudential, Dutch Lady-Friesland Foods, URC, Tradewind Asia, Heinz, v.v.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086