KHOÁ HỌC CEO 06 – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP 4.0

Giới thiệu về khóa học

GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC CEO 06 – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP 4.0

Câu chuyện hội nhập không còn là chuyện nói cho vui, mà nó đã len lỏi tới từng góc phố, con hẻm Việt Nam. Trước đây không ai tưởng tượng DN nước ngoài sẽ sang Việt Nam để làm xe ôm. Rồi cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Uber, Grap và taxi truyền thống – Đây là những ví dụ điển hình.
Lĩnh vực KD của DN anh chị cũng vậy, có thể anh chị đang phải đối đầu với những đối thủ hoặc tiềm ẩn những đối thủ cạnh tranh có tiềm lực mạnh, có hệ thống quản lý tiên tiến, công nghệ hiện đại. Vì vậy, dù quý vị đang ở lĩnh vực KD nào, loại hình và quy mô doanh nghiệp ra sao, cũng phải chuẩn bị tâm thế hòa chung vào biển lớn và những cuộc cạnh tranh khốc liệt

Có ba đặc điểm nổi bật về môi trường KD hiện nay là: Kinh tế phẳng, siêu cạnh tranh và kinh tế tri thức – Cách mạng công nghiệp 4.0. Muốn tồn tại trong bối cảnh kinh tế này, các doanh nghiệp không thể dậm chân tại chỗ hay giữ nguyên cách làm cũ, mà càng sớm càng tốt, phải nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc xây dựng một DN bài bản và cập nhật những kiến thức, công cụ quản trị hiện đại để xây dựng DN.

Sau nhiều chương trình đào tạo CEO đã gây được tiếng vang lớn và mang lại những lợi ích ngoài sự mong đợi đối với hàng ngàn doanh nhân, Trước bối cảnh phát triển mạnh mẽ của Công nghệ 4.0 và Marketing online, Tổ chức Đào tạo & Phát triển doanh nghiệp SIC nâng cấp chương trình lên Version 3: CEO 06 – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP 4.0 để đồng hành cùng Doanh nghiệp vững bước hội nhập và phát triển trong nền kinh tế 4.0.

KHOÁ HỌC CEO 06 - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP 4.0
KHOÁ HỌC CEO 06 – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP 4.0

Mục tiêu khóa học

 • Cung cấp cho CEO tư duy và phương pháp xây dựng bài bản một Doanh nghiệp hiện đại.
 • Cung cấp nền tảng kiến thức bài bản về quản trị, điều hành, phát triển DOANH NGHIỆP hiện đại.
 • Liên tục cập nhật những kiến thức, công cụ quản trị mới nhất của Thế giới tới CEO các doanh nghiệp.
 • Cập nhật Công nghệ 4.0 để Doanh nghiệp xây dựng Hệ thống quản trị tự động hóa, tối ưu năng suất và hiệu quả kinh doanh.
 • Cung cấp kiến thức nền tảng để CEO xây dựng Hệ thống Marketing online hiện đại. Giúp các CEO phát triển toàn diện về: kiến thức, liên tục cập nhật tri thức quản trị, mở rộng mối quan hệ và phát triển phong cách doanh nhân thời đại hội nhập
 • Kết nối CEO với Cộng đồng hàng ngàn doanh nhân đã học các lớp CEO của HPM và Cộng đồng doanh nhân HBC đang hoạt động rất năng lượng và hiệu quả ở Quảng Ninh.

Đối tượng tham gia

 • Giám đốc, Phó Giám Đốc, Chủ tịch HĐQT, Ban trợ lý chủ tịch, Trợ lý CEO… muốn NÂNG CAO năng lực quản lý và điều hành trong doanh nghiệp.
 • Chủ doanh nghiệp đang ĐAU ĐẦU, VẤT VẢ trong việc sử dụng và phát triển nhân sự, phát triển bán hàng, marketing, thương hiệu. Đặc biệt, trong vấn đề QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH doanh nghiệp.
 • Đội ngũ quản lý cấp trung của doanh nghiệp: Các Giám đốc chức năng, Trưởng phòng, phó phòng, Ban/Bộ phận doanh nghiệp… LUÔN CẢM THẤY CĂNG THẲNG, ÁP LỰC với vấn đề của doanh nghiệp, MUỐN TỐI ƯU HIỆU QUẢ công việc, GIẢI PHÓNG THỜI GIAN.
 • Những người có hoài bão trở thành CEO trong tương lai, MỞ RỘNG CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

Nội dung khóa học

 • Chuyên đề 1: CHÂN DUNG CEO 4.0
  • Chân dung CEO thời đại 4.0
  • Năng lực cần có của 1 CEO thời đại 4.0 

  Chuyên đề 2: QUẢN TRỊ MARKETING

  • Chân dung người làm Marketing chuyên nghiệp
  • Quy trình quản trị Marketing:
  • Phân tích cơ hội Marketing
  • Chiến lược Marketing –Mix
  • Tổ chức – Kiểm tra

  Chuyên đề 3: QUY TRÌNH XÂY DỰNG MỘT DOANH NGHIỆP BÀI BẢN THỜI ĐẠI 4.0 VÀ ỨNG DỤNG CÔNG CỤ QUẢN TRỊ 4.0 ĐỂ TỰ ĐỘNG HÓA DN

  • Một doanh nghiệp bài bản chúng ta cần xây dựng những gì
  • Tài sản của doanh nghiệp cần những gì
  • Những vấn đề hầu hết các doanh nghiệp đều gặp phải
  • Nền tảng của hệ thống quản trị tự động hóa
  • Ứng dụng MYXTEAM để thiết lập hệ thống ISO số cho doanh nghiệp

  Chuyên đề 4: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ DÀNH CHO CEO

  • Hệ thống quản trị nguồn nhân sự hiện đại
  • Vai trò của cán bộ lãnh đạo trong quản lý nhân sự
  • Hiệu suất cá nhân và hiệu suất tổ chức
  • Phóng vấn và tuyển dụng

  Chuyên đề 5: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

  • Chiến lược là gì?
  • Hệ thống chiến lược trong doanh nghiệp
  • Chiến lược công ty trong thời đại công nghệ 4.0
  • Quy trình quản trị chiến lược
  • Một số chiến lược điển hình
  • Xây dựng tư duy chiến lược mới thời hội nhập
  • Đào tạo và phát triển nhân sự
  • Đánh giá hiệu quả đào tạo 

  Chuyên đề 6: KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ

  • Tổng quan về giảng dạy, đào tạo
  • Đào tạo nhân viên hiệu quả:
  • Các nguyên tắc vàng trong đào tạo nhân viên;
  • Các hình thức đào tạo nhân viên hiệu quả;
  • Phân tích nhu cầu đào tạo trong đội ngũ nhân viên;
  • Phương pháp xây dựng một chương trình đào tạo;
  • Kỹ năng dẫn giảng và quản trị lớp học hiệu quả;
  • Phương pháp đánh giá kết quả sau đào tạo.
  • Thực hành kỹ năng đào tạo nhân viên.
  • Huấn luyện nhân viên chuyên nghiệp:
  • Quy trình và các mô hình huấn luyện nhân viên hiệu quả;
  • Công tác chuẩn bị trước khi huấn luyện;
  • Công tác phân tích & đánh giá năng lực nhân viên trong huấn luyện;
  • Phương pháp huấn luyện chủ động;
  • Đánh giá & phản hồi kết quả đánh giá trong huấn luyện
  • Các phương pháp và công cụ hỗ trợ giảng dạy:
  • Các phương pháp giảng dạy
  • Các công cụ hỗ trợ giảng dạy và những lưu ý khi sử dụng

  Chuyên đề 7: CHỦ ĐỘNG TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP

  • Quản trị rủi ro: phương pháp và kỹ thuật
  • Nhận diện rủi ro hệ thống và rủi ro không hệ thống
  • Những vấn đề nền tản của quản lý rủi ro: Áp dụng vào thực tiễn như thế nào?
  • Các công cụ hiệu quả nhất trong quản lý rủi ro
  • Học cách tránh rủi ro và quản lý rủi ro từ thực tiễn các doanh nghiệp

  Chuyên đề 8: KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

  • Tổng quan về thuyết trình chuyên nghiệp
  • Xây dựng nội dung bài diễn văn hoặc thuyết trình
  • Sử dụng công cụ bổ trợ ( SlideShow & Flipchart)
  • Rèn luyện cách biểu đạt
  • Nghệ thuật & Tips trong presentations
  • Thực hành & Đánh giá, Tổng kết

  Chuyên đề 9: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DÀNH CHO CEO

  • Tổng quan về kế toán Quản trị và Kế toán doanh nghiệp
  • Hiểu về công tác kế toán tại Doanh nghiệp
  • Hiểu và sử dụng thông tin kế toán:
  • Bảng cân đối kế toán;
  • Báo cáo lưu chuyển dòng tiền;
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
  • Thuyết minh báo cáo tài chính.
  • Kế toán quản trị
  • Định nghĩa, mục đích, bản chất của kế toán quản trị;
  • Một số dạng Báo cáo kế toán nội bộ của doanh nghiệp sản xuất;
  • Cách xác định và phân loại chi phí;
  • Giá thành sản phẩm; các phương pháp tính giá thành sản phẩm;
  • Sử dụng thông tin kế toán quản trị thông qua báo cáo nội bộ của doanh nghiệp

  Chuyên đề 10: XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP HIỆN ĐẠI

  • Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp
  • Vai trò của VHDN và ý nghĩa với người quản lý doanh nghiệp
  • Xây dựng và phát triển VHDN vững mạnh

  Chuyên đề 11: XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC

  • Tổng quan IMC
  • Quảng cáo
  • PR
  • Tiếp thị trực tiếp
  • Bán hàng cá nhân
  • Khuyến mãi
  • Trade Marketing

  Chuyên đề 12: CÁC HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI, THAM QUAN HỌC HỎI THỰC TẾ

  Chuyên đề 13: TỔNG KẾT – VINH DANH SỰ HỌC – TRAO CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Giảng viên

Sự khác biệt của chương trình là đội ngũ giảng viên, 90% giảng viên của chương trình là các Chuyên gia, các CEO quốc tế của các tập đoàn lớn ở VN và thế giới: TS. Hoàng Trung Dũng, TS. Vũ Hữu Kiên, CEO Nguyễn Tuấn Anh, CEO Nguyễn Hữu Thái Hòa,  GV. Trần Thị Minh Hải, Ths. Nguyễn Dương, TS. Đỗ Tiến Long, TS. Phan Tất Thứ, Ths. Phan Thanh Tùng, CG. Lê Phúc Khánh, TS. Đào Xuân Khương, CEO Phạm Duy Hiếu, CEO Đỗ Xuân Tùng, TS. Lê Đỗ Duy Ân…

Thông tin chi tiết các Giảng viên xem : TẠI ĐÂY

Hình ảnh khóa học

Khai giảng - Học phí

 • Ngày khai giảng: 29/05/2020
 • Địa điểm học: Tầng 2, Thư viện tỉnh Quảng Ninh
 • Học phí: 21.000.000 VNĐ
 • Thời lượng: 4 tháng
 • Ưu đãi: Liên hệ trực tiếp để nhận ưu đãi từ SIC

Thông tin liên hệ

Tổ chức đào tạo và phát triển doanh nghiệp SIC – là một tổ chức đào tạo doanh nhân, doanh nghiệp có chất lượng hàng đầu Việt Nam về cả nội dung chương trình, chất lượng giảng viên và tính chuyên nghiệp trong tổ chức.

Thế mạnh của SIC là đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, đa dạng nhiều lĩnh vực, đủ sức tư vấn cho các tổng công ty và tập đoàn lớn tới những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sự khác biệt của SIC chính là đội ngũ giảng viên, phần lớn đều là các CEO đã và đang điều hành tại các tổng công ty và tập đoàn lớn trong nước và Quốc tế, vì vậy các chương trình đào tạo của SIC đều mang tính thực tiễn và ứng dụng cao.

SIC thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp: Giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO, Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp CPO, Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp CCO, Giám đốc tài chính CFO và hơn 200 chuyên đề đào tạo các kỹ năng lãnh đạo, quản trị, điều hành, làm việc cho các doanh nghiệp.

Đã có hàng ngàn doanh nhân, giám đốc, lãnh đạo các doanh nghiệp tham dự các chương trình đào tạo giám đốc của SIC và hàng nghìn cán bộ quản lý các doanh nghiệp tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc do SIC tổ chức.

Ngoài ra SIC còn là đối tác đào tạo thường xuyên của hàng trăm doanh nghiệp lớn trên toàn quốc. Những chương trình đào tạo inhouse cho từng doanh nghiệp sẽ được khảo sát kỹ lưỡng và thiết kế thực tế theo đúng nhu cầu, mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

Mọi chi tiết xin liên hệ Hotlne: 0901585881

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086