Chương trình đào tạo: Quản trị chiến lược doanh nghiệp

Giới thiệu về khóa học

Một doanh nghiệp để tồn tại và phát triển đều có một chiến lược, dù tường minh hay tiềm ẩn. Tuy nhiên các doanh nghiệp thường có những câu hỏi sau:

 • Làm sao hoạch định được một chiến lược phù hợp?
 • Làm sao thông báo chiến lược công ty đến nhân viên và các thành phần liên quan một cách chính xác và hiệu quả nhất?
 • Làm sao thực hiện được chiến lược doanh nghiệp đã được hoạch định?

Khóa học QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP do SIC tổ chức với nội dung tập trung vào việc quản trị một tổ chức từ góc nhìn tổng thể thông qua việc phân tích các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài để lựa chọn chiến lược phù hợp cho doanh nghiệp. Học viên sẽ tiếp cận 3 cấp độ chiến lược trong doanh nghiệp, quy trình quản trị chiến lược, xác định lợi thế cạnh tranh, đạo đức và trách nhiệm xã hội,…kiểm soát việc thực hiện chiến lược.

Quản trị chiến lược doanh nghiệp

Quản trị chiến lược là tổng hợp tất cả các hoạt động và quá trình đang diễn ra mà một tổ chức dùng để phối hợp và đồng bộ hóa một cách có hệ thống các nguồn lực, cùng các hành động với sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược xuyên suốt trong một tổ chức.

Các hoạt động quản trị chiến lược sẽ hô biến một kế hoạch tĩnh, thành một hệ thống động cung cấp các thông tin phản hồi về kết quả thực hiện chiến lược cho các cấp ra quyết định và giúp cho kế hoạch đó tiến hóa, phát triển khi những yêu cầu và tình hình thay đổi.

Như vậy, nhiệm vụ quản trị chiến lược sẽ bao gồm ba phần chính: thiết lập mục tiêu (xác định tổ chức muốn đi đâu, về đâu), xây dựng kế hoạch (xác định tổ chức sẽ đi đến đó bằng con đường nào), bố trí, phân bổ nguồn lực (tổ chức dùng phương tiện, công cụ gì để đến đó).

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học học viên sẽ:

 • Hiểu được rằng chiến lược là một bước đi năng động phù hợp giữa công ty và môi trường kinh doanh mà nó hoạt động, tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững và lợi nhuận vượt trội.
 • Có khả năng phân tích các yếu tố về nguồn lực, năng lực và khả năng cạnh tranh của tổ chức, trước tiên là tập trung vào vấn đề hoạch định chiến lược.
 • Hiểu được: quá trình quản trị chiến lược, lợi thế cạnh tranh, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội, phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài, chiến lược theo phòng ban, chiến lược kinh doanh và chiến lược toàn công ty.

Đối tượng tham gia

 • Ban lãnh đạo, quản lý cấp cao của doanh nghiệp;
 • Các giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ ban/ bộ phận tại doanh nghiệp; · Các quản lý cấp trung tại doanh nghiệp;

Nội dung khóa học

1. Tư duy chiến lược

Trả lời được các câu hỏi:

 • Chiến lược là gì? Chiến lược khác với kế hoạch như thế nào?
 • Quản trị chiến lược là gì?
 • Mô tả quy trình quản trị chiến lược và tại sao phải là quy trình?
 • Mô tả các cấp độ chiến lược

2. Hoạch định chiến lược

 • Nắm bắt quy trình hoạch định chiến lược và các công cụ thường được dùng trong hoạch định
 • Biết được quy trình xây dựng lợi thế cạnh tranh, xác định yếu tố cần thiết cho việc xây dựng lợi thế cạnh tranh
 • Dùng value chain xây dựng bộ chiến lược
 • Hoạch định xây dựng lợi thế cạnh tranh

3. Thực thi chiến lược

 • Nắm bắt được mô hình thực thi chiến lược
 • Biết các nguyên tắc cần phải tuân thủ trong khi thực thi
 • Xác định các hành động cụ thể cho từng bộ phận phù hợp với chiến lược đã đề ra

4. Đánh giá và hiệu chỉnh chiến lược

 • Đánh giá được hiệu quả của chiến lược

Giảng viên

Ths. Nguyễn Mạnh Hiền

 • Chuyên gia hàng đầu giảng dạy về Quản trị Marketing, bán hàng, PR, tiếp thị truyền thông, Quản trị chiến lược và các kỹ năng mềm
 • Kinh nghiệm 26 năm làm Quản trị điều hành doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp làm trong lĩnh vực truyền thông, quảng bá, marketing.
 • Kinh nghiệm 14 năm làm chuyên gia giảng dạy tư vấn về quản trị chiến lược và quản trị Marketing cho các Doanh nghiệp.

Khai giảng - Học phí

 • Ngày khai giảng: 09/06/2020
 • Địa điểm học: Tầng 2, Thư viện tỉnh Quảng Ninh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 2 buổi
 • Ưu đãi: 100%

Thông tin liên hệ

Tổ chức đào tạo và phát triển doanh nghiệp SIC – là một tổ chức đào tạo doanh nhân, doanh nghiệp có chất lượng hàng đầu Việt Nam về cả nội dung chương trình, chất lượng giảng viên và tính chuyên nghiệp trong tổ chức.

Thế mạnh của SIC là đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, đa dạng nhiều lĩnh vực, đủ sức tư vấn cho các tổng công ty và tập đoàn lớn tới những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sự khác biệt của SIC chính là đội ngũ giảng viên, phần lớn đều là các CEO đã và đang điều hành tại các tổng công ty và tập đoàn lớn trong nước và Quốc tế, vì vậy các chương trình đào tạo của SIC đều mang tính thực tiễn và ứng dụng cao.

SIC thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp: Giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO, Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp CPO, Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp CCO, Giám đốc tài chính CFO và hơn 200 chuyên đề đào tạo các kỹ năng lãnh đạo, quản trị, điều hành, làm việc cho các doanh nghiệp.

Đã có rất nhiều doanh nhân, giám đốc, lãnh đạo các doanh nghiệp tham dự các chương trình đào tạo giám đốc của SIC và rất nhiều cán bộ quản lý các doanh nghiệp tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc do SIC tổ chức.

Ngoài ra SIC còn là đối tác đào tạo thường xuyên của hàng trăm doanh nghiệp trong tỉnh. Những chương trình đào tạo inhouse cho từng doanh nghiệp sẽ được khảo sát kỹ lưỡng và thiết kế thực tế theo đúng nhu cầu, mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

Mọi chi tiết xin liên hệ Hotlne: 0901585881

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086