CEO NGUYỄN HỮU THÁI HÒA

  • Phó chủ tịch hội đồng chiến lược tập đoàn VNPT
  • Nguyên Giám đốc chiến lược tập đoàn FPT
  • Nguyên GĐ Chất lượng Schneider Electric Châu Á – Thái Bình Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086