ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA HỌC

Anh/Chị vui lòng cung cấp thông tin một cách đầy đủ và chính xác để chúng tôi có thể liên lạc lại Quý Anh chị qua điện thoại hoặc email để xác nhận việc đăng ký và giữ làm thông tin để ghi trên giấy Chứng nhận sau khi Anh/Chị hoàn thành khóa học.

  • Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi Anh/Chị nộp học phí trước ngày khai giảng ít nhất 1 tuần.
  • Nếu Anh/Chị có việc đột xuất và yêu cầu dời buổi học, vui lòng gửi đề nghị bằng văn bản qua email trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào bên dưới, chúng tôi sẽ liên lạc để xác thực lại thông tin.