TS LÊ DUY QUANG

  • TS Đại học TARLAC
  • – EMBA – Sales & Marketing – London Business London
  • Từng làm việc cho các tập đoàn và công ty đa quốc gia tại Việt Nam: International SOS, Metro Cash & Carry, Diageo.
  • –  Nhiều năm làm chuyên gia tư vấn cho tập đoàn tư vấn quản trị BCG của Mỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086