Ths NGÔ QUÝ NHÂM

  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học Tổng hợp Wales (University of Wales) Anh và hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sỹ về quản trị chiến lược tại Paris Dauphine University, Pháp.
  • Chuyên gia tư vấn cao cấp thực hiện các dự án tư vấn xây dựng chiến lược, KPIs và hệ thống lương 3P cho nhiều DN và tập đoàn lớn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(+84) 913 141 086