Họ tên: Hách Văn Cường

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị

Doanh nghiệp: Công ty mới là Công ty Cp sản xuất và thương mại ACP

Địa chỉ: 117 đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương

Điện thoại: 0989.155.888

Email:

Website: